Xat Catala
Entra Registra´t
     
 
La meva foto

Benvingut/da al meu bloc!

Persi ha escrit 247 articles i te 241 comentaris. L'últim article ha estat fet el 04/10/18

perfil de'n(na) Persi | àlbum de fotos de'n(na) Persi

   
Espai
Espai
   
 

Article del bloc de Persi

Espai
 

LA SENTÈNCIA DE LA MANADA, REFLEXIONS JURÍDICO-POLÍTIQUES.

Data dilluns 30/abril/2018 - 02:28 Icona 1090 Data 1

Crec que hem de distingir dos aspectes: per una banda els fets en sí ( que cinc individus forcessin a tenir relacions sexuals a una noia ) i la sentència que han dictat els magistrats de la Audiència de Navarra ( una condemna per abusos i no per violació amb el vot particular d’un magistrat que entén que no existien aquests abusos – ni violació - i que només procedia una condemna per robatori d’un mòbil ).

Pel que fa als fets en sí, crec que gairebé és gratuït condemnar moralment els energúmens que van forçar la noia. Més enllà del dret a la defensa jurídica al que té dret qualsevol ciutadà pel simple fet de ser-ho (i que és essencial en qualsevol cas a qualsevol democràcia ), no crec que, moralment, aquests individus tinguin cap mena de defensa. Són fastigosos, repugnants, covards i els adjectius més durs que hom pugui trobar als diccionaris. Si, a més, resulta que dos dels que ho van fer cobren sous públics relacionats amb la defensa dels ciutadans del seu estat ( perquè un és veu que és soldat i l’altre és guàrdia civil) , la cosa ja és el deliri. Gent que cobra un sou per a mantenir l’ordre públic i defensar els drets dels ciutadans es dedica a violar-los. A violar-la en aquest cas. I aquí jo crec que la paraula violació sí que té tot el sentit. La violació de l’ordre públic per part d’aquells que l’han de defensar.

Però en aquest cas m’interessa més la part jurídica del problema perquè aquests dies tothom dóna per fet que és va tractar d’una violació i no d’uns abusos i no he sentit cap argument jurídic en aquest sentit. Ni tampoc he vist que en els debats televisius hi participessin juristes. Dilucidar si una sentència està bé o malament, d’entrada és un problema jurídic. Perquè aquest és el primer marc en el que es mou i al que es deu la sentència.

Així doncs, com regula el Codi Penal espanyol la violació i com regula els abusos ? Vege’m-ho en la pròpia llei:

A ) Atemptat contra la llibertat sexual:

Artículo 178

El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años.

B) La violació:

Artículo 179

Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años.

A-B) Agreujants de les penes dels atemptats contra la llibertat sexual i la violació:
Artículo 180

1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
• 1.ª Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
• 2.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
• 3.ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183.
• 4.ª Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
• 5.ª Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.
2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior.

C) Abusos sexuals:

Artículo 181

1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.
2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.
3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima.
4. En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años.
5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad superior si concurriere la circunstancia 3.ª o la 4.ª , de las previstas en el apartado 1 del artículo 180 de este Código.

Fins aquí el que diu la llei que, com es pot comprovar, no és ni clara (com menys clara és la llei, més poder d’interpretació tenen els magistrats i menys seguretat jurídica tenen els ciutadans), ni està ben sistematitzada (el que acabo de copiar és inintel·ligible per un ciutadà normal no només pel llenguatge i les remissions que utilitza, sinó perquè està molt desordenat: quan més difícil és d’entendre la llei pels ciutadans, menys democràtica és la llei i el país). Això vol dir que la tècnica legislativa te molt a veure amb la democràcia: a millor tècnica jurídica més democràcia i viceversa, però d’això ja en parlarem si s’escau en un altre article.

Quina seria la diferència entre un atemptat contra la llibertat sexual, uns abusos i la violació des del punt de vista del seu concepte i de les seves penes?

1. A l’atemtat contra la llibertat sexual no hi hauria penetració de cap mena ( ni carnal ni de cap objecte ) i la pena pot anar de 1 a 5 anys (i amb una circunstàmcia agreujant de 5 a 10 i amb més d’una a 15).

2. A la violació hi ha d’haver les mateixes circumstàncies intimidatòries que a l’atemptat contra la llibertat sexual però hi ha d’haver penetració carnal o d’un objecte. La pena pot anar de 6 a 12 anys ( i de 12 a 15 quan es doni una circumstància agreujant i a 22 anys i mig quan se’n doni més d’una).

3. Hi ha abús sexual quan hi ha penetració carnal o d’un objecte però no hi ha consentiment per aquesta penetració, però tampoc no hi ha violència, ni intimidació. Llavors la pena és de 1 a 3 anys o multa de 18 a 24 mesos ( és a dir, que és possible que el que hagi realitzat aquest abús només pagui una multa ). En el cas que en l’abús hi hagi hagut penetració la pena és presó de 4 a 10 anys ( i l’Audiència de Navarra ha aplicat 9 anys considerant que aquest és el supòsit de fet en els que ens trobem).

Fins aquí l’intent de sintetitzar el que diu la llei, que ja veieu que és enrevessada i confusa.Espai
Spacer
Espai
   
  Escriu articles al teu bloc
Espai
 
 

Comentaris sobre aquest article

Espai Espai
 
Picture
txeic-tgn

I altres manades...

Date Tuesday, May 1st 2018, 5:20 AM

els feixistoides de sempre... #ComSEmpre:

http://www.directe.cat/no ticia/758488/audio-la-pol icia-em-van-agafar-violen tament-pel-coll-per-crida r-llibertat-a-riazor

Spacer

Espai
 

Escriu el teu comentari per aquest article

Espai Espai
Espai
  Ho sentim, els usuaris no registrats no poden escriure comentaris | Registra't
   Més articles

 

Vols llegir més articles escrits per Persi? Aquí son els últims articles.

 
Bullet PRIMER ANY DE REPÚBLICA
  Data 04/10/18 Icona 2306 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet UN PAÍS DE XIMPLES
  Data 28/09/18 Icona 1157 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet DE LA FLOR AL CUL DEL
  Data 18/09/18 Icona 1144 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet LA MANIFESTACIÓ DE
  Data 12/09/18 Icona 1155 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet S'HA D'ANAR
  Data 10/09/18 Icona 1182 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet REFLEXIONS DESPRÉS
  Data 06/09/18 Icona 1223 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet ELS PARTITS INDEPENDENTISTES
  Data 27/07/18 Icona 1138 Data 1 comentari/s  
Spacer
Bullet LA CONTRAPORTADA DEL
  Data 20/07/18 Icona 1122 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet JULI CÈSAR I EL TRASLLAT
  Data 04/07/18 Icona 1452 Data 2 comentari/s  
Spacer
Bullet LA INAUGURACIÓ DELS
  Data 28/06/18 Icona 1066 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet COM ES COMBAT LA MALA
  Data 25/06/18 Icona 1066 Data 1 comentari/s  
Spacer
Bullet L'ALEGRIA DE LA
  Data 21/06/18 Icona 1118 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet NO TINC GENS NI MICA
  Data 15/06/18 Icona 1040 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet ÉS UNA BONA NOTÍCIA
  Data 12/06/18 Icona 1030 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet APROFITANT L'AVINENTESA
  Data 23/05/18 Icona 1175 Data 1 comentari/s  
Spacer
Bullet I ARA RESULTA QUE ÉS
  Data 18/05/18 Icona 1062 Data 1 comentari/s  
Spacer
Bullet LA SENTÈNCIA DE LA
  Data 03/05/18 Icona 1122 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet LA SENTÈNCIA DE LA
  Data 02/05/18 Icona 1071 Data 1 comentari/s  
Spacer
Bullet HA PLEGAT CRISTINA CIFUENTES,
  Data 28/04/18 Icona 1148 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet XAVIER GARCÍA ALBIOL
  Data 27/04/18 Icona 1065 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet SOCIALISTES, BARREJA
  Data 12/04/18 Icona 1223 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet LLARENA, EL PRESSUMPTE
  Data 11/04/18 Icona 1089 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet JORDI SÀNCHEZ POT SER
  Data 10/04/18 Icona 1090 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet LA DIFERÈNCIA ENTRE
  Data 09/04/18 Icona 1066 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet EL TRIBUNAL DEL LAND
  Data 06/04/18 Icona 1071 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet EL PRESIDENT PUIGDEMONT
  Data 05/04/18 Icona 1133 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet I ARA M'HE FET
  Data 05/04/18 Icona 1410 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet LA PASQUA DEL 2018,
  Data 04/04/18 Icona 1098 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet LA DETENCIÓ DEL PRESIDENT
  Data 28/03/18 Icona 1127 Data 1 comentari/s  
Spacer
Bullet ELS MOSSOS D'ESQUADRA
  Data 27/03/18 Icona 1197 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet LES HÒSTIES SERAN SEMPRE
  Data 26/03/18 Icona 1109 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet NOMÉS EM CONVENÇ LA
  Data 23/03/18 Icona 1100 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet PER QUÈ UN 20% NO HA
  Data 20/03/18 Icona 1125 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet BORBONET, FOT EL CAMP!!!!
  Data 14/03/18 Icona 1107 Data 1 comentari/s  
Spacer
Bullet TENIM DRET A CRITICAR
  Data 07/03/18 Icona 1161 Data 2 comentari/s  
Spacer
Bullet ELS FISCALS I ELS MAGISTRATS
  Data 05/03/18 Icona 1120 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet DEGANA GAY, EN NOM MEU
  Data 01/03/18 Icona 1101 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet ANNA GABRIEL EXILADA
  Data 28/02/18 Icona 1113 Data 3 comentari/s  
Spacer
Bullet EMBESTIDA CONTRA L'ESCOLA
  Data 27/02/18 Icona 1113 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet MIREIA BOYA, ETS UNA
  Data 23/02/18 Icona 1071 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet LA VISIÓ DE JULIO ANGUITA
  Data 22/02/18 Icona 1140 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet EL PESSIMISME INDEPENDENTISTA
  Data 21/02/18 Icona 1131 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet EL PRESIDENT PUIGDEMONT
  Data 20/02/18 Icona 1122 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet ENTRE EL MÒBIL I EL
  Data 14/02/18 Icona 1155 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet ESTRATÈGIES DE DEFENSA
  Data 12/02/18 Icona 1143 Data 2 comentari/s  
Spacer
Bullet C'S A PUNT DE GUANYAR
  Data 09/02/18 Icona 1147 Data 1 comentari/s  
Spacer
Bullet ELS ESPANYOLS SANCIONEN
  Data 08/02/18 Icona 1154 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet QUO VADIS - O NO BADIS
  Data 07/02/18 Icona 1194 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet EL CONSELL D’ESTAT,
  Data 06/02/18 Icona 1185 Data 0 comentari/s  
Spacer
Bullet TENIR UN PRESIDENT TINTIN
  Data 29/01/18 Icona 1098 Data 0 comentari/s  
Spacer
Espai
Espai
Espai

Cerca al meu bloc

 


Donar un cop d'ull a tots els blocs
Espai
Spacer
Espai

Articles antics

Juny

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Maig

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
Espai
Spacer

Referències

Col·labora!
Spacer
Contacta amb el suport / Avisa'ns d'abusos
Spacer
Posa'ns als favorits
Spacer
Política de privacitat, Termes d'ús & Legal
Spacer